23 januari 2021

Circulair bouwen wordt tastbaar en realistisch

Woningcorporatie Actium maakt samen met Dura Vermeer, Cirkelen, INC en bio-inspired architect Mireille Langendijk onderdeel uit van Plan C.

Circulair bouwen wordt tastbaar en realistisch

Een uniek team dat gaat voor een nieuwe beweging. Johnny de Vries (projectleider Actium) vertelt welke stappen er in 2020 zijn gezet:

 “We hebben als consortium veel aandacht besteed aan het uitspreken van ieders verwachtingen en deze vervolgens op elkaar afgestemd. Ook deelden we kennis en ervaring met elkaar en legden we in een aantal online sprintsessies een solide basis voor de verdere uitwerking van de plannen.” In het pilotproject van Plan C worden twintig woningen gerealiseerd in de wijk Kloosterveen in Assen. Het idee dat nu binnen het consortium leeft, is om een soort compacte basiswoning te ontwerpen die kan meegroeien met de behoeftes van bewoners.

‘Circulair bouwen vraagt om een andere procesbenadering’

“Ik merk dat Drenthe Woont Circulair ons als corporatie helpt om op termijn circulair te denken en bouwen. Door deze pilot wordt circulair bouwen heel tastbaar en realistisch. Zo merk ik bij collega’s dat die zich vaker dan voorheen afvragen of er geen ecologisch verantwoord alternatief is en wat de gevolgen voor het milieu zijn als ze een bepaalde beslissing maken. Eén van de belangrijkste dingen die ik tot nu toe heb geleerd, is dat circulair bouwen ook een andere procesbenadering vraagt. Met een lineair proces behalen we nooit het optimale resultaat. Daarin ben ik van mening dat we het absoluut niet alleen kunnen en samenwerken met ketenpartners een vereiste is”, aldus Johnny de Vries.

De onboarding- en initiatieffase zijn inmiddels afgerond en op hoofdlijnen liggen de uitgangspunten voor het plan er. De komende tijd worden deze plannen geconcretiseerd. “Zo hebben we een eerste stap gezet om ons donorproject circulair te slopen, in plaats van lineair. Hiervoor heeft Cirkelen een sloopinventarisatie uitgevoerd. Johnny de Vries: “Door mee te lopen en te ervaren hoe zoiets in z’n werk gaat, ga je meteen heel anders naar restmateriaal kijken. Ik vond dat heel interessant en leerzaam.” Verder wordt er binnenkort een projectwebsite en speciale Plan C LinkedIn gelanceerd om alle geïnteresseerden te informeren.

Bewoners betrekken bij deze uitdaging
Het betrekken van bewoners speelt ook een grote rol binnen Plan C. “Het is nog even spannend of het ook daadwerkelijk lukt, maar we gaan de komende tijd met het minimale dat we nu nog weten over de woningen toch proberen een kleine groep toekomstige bewoners aan te trekken. We willen hen meenemen en mee laten beslissen over hoe de woningen en de omgeving er uit komen te zien. En dat terwijl we natuurlijk nog niet precies weten wanneer we starten met bouwen of wanneer de woningen überhaupt klaar zijn. Staan onze huurders open voor zo’n uitdaging?” Johnny de Vries vindt het lastig om verwachtingen voor 2021 uit te spreken, omdat we als het ware op een rijdende trein zijn gestapt zonder te weten waar deze stopt. “Toch hoop ik wel dat we veel anderen enthousiast maken en de ‘olijfolievlek’ van Drenthe Woont Circulair steeds verder vergroten. Ik moet nog vaak terugdenken aan de eerste presentaties waarin die danser op de berg te zien was…”

Het nieuwe normaal
Eén van de belangrijkste uitdagingen van deze pilot blijft toch wel de financiële haalbaarheid en betaalbaarheid voor huurders. Maar ook het verkrijgen van commitment binnen alle lagen van de organisatie. Ook al heeft Johnny de Vries daar het volste vertrouwen in; “We kunnen niet op de huidige manier verder gaan. Waar we nu mee aan het experimenteren zijn, wordt vroeg of laat ‘het nieuwe normaal’. Dat is de uitdaging die ik met beide handen aangrijp en waarbij ik hopelijk ook andere stakeholders kan motiveren.”

 

Dit artikel is geschreven door Drenthe Woont Circulair.